Kiliseler Rotası

 
Kiliseler rotası.
 

Aya Vukla Kültür Merkezi

1886'da inşa edilen kendi adıyla anılan mahallede yani günümüzde Kapılar Semti, 1257, 1274 ve 1281 sokakları arasındaki alanda bulunan Ortodoks Rum Kilisesidir. 1922 yılındaki büyük İzmir yangını sırasında şehirde bulunan diğer Rum Kiliseleri yanmasına rağmen Ayavukla Kilisesi bu yangından etkilenmedi. Daha sonra mübadele ile Rumların İzmir'den ayrılmasından sonra işlevini kaybedip boş durumda kaldı. Bina 1927 yılı Şubat ayında İzmir Arkeoloji Müzesi olarak düzenlenir ve bu durum 1951 yılında Kültürpark'taki müze binası açılıncaya kadar sürmüştür. "Gözlü Kilise" olarak da anılan yapı, daha sonraları depo olarak kullanılmış ve bir dönemde İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Bakımsız ve harap durumda olan kilisede uygulanan restorasyon çalışmaları ile boya tabakalarının ardında gizli kalmış olan Hz. İsa figürü, Altın Ağızlı Aziz Yuhanna ile melekler Mikail ve Cebrail'i sembolize eden duvar resimleri de yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Kilisenin müştemilat binası 'İzmir Basın Müzesi' olarak düzenlenerek hizmete sunulmuştur. Basın Müzesi'nde basın tarihi açısından önem taşıyan olay ve isimlere ilişkin anıları da canlandıracak olan sergilenenler arasında gazeteci Metin Göktepe'nin kazağı, Uğur Mumcu'nun ilk bilgisayarı ve Abdi İpekçi'nin daktilosu da yer almaktadır. Kilise kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmaktadır.

Saint Polikarp Kilisesi

Gazi Osman Paşa Bulvarı, Necatibey Bulvarı ve Kazım Dirik Caddesi'nin kesiştiği alanda kurulmuş olan İzmir'in en eski yapılarından birisidir. Kilise 69-155 yılları arasında yaşamış, Aziz Yuhanna'nın ilk öğrencilerinden olan ve sonradan Aziz ilan edilmiş olan İzmir Piskoposu St. Polikarp'a ithaf edilmiştir. Romalı yöneticilerin inancından vazgeçirmek için çok baskı yapmalarına rağmen Polikarp inancından vazgeçmemiş, bunun üzerine 23 Şubat 155'de Kadifekale eteklerindeki Roma Stadyumu'nda yakılarak öldürülmüştür. Adı verilen bugünkü kilise 1625 yılında Sultan Süleyman'ın izni ile yapılmıştır. 1680'deki büyük yangından sonra bir onarım görmüştür. Kilise 1775 yılında Osmanlı makamlarının izni ve 16. Louis'in desteği ile yeniden restore edilerek üç nefli bir bazilika şeklini almıştır. Yapı, 1892-98 yılları arasında yapılan restorasyon esnasında şapellerle genişletilerek dekore edilmiştir. Geçen yüzyılın sonlarında, İzmir'de yaşamış olan genç Fransız Sanatçı, ressam, mimar Raymond C. Pere, St. Polikarp'ın yaşam öyküsünü kilisenin içinde yapmış olduğu fresklere yansıtmıştır. Kilise bugünkü onarılmış haliyle; doğu- batı doğrultusunda üç nefli, bema kesimi kubbeli, dikdörtgen şeklinde bir bazilikadır. Batı cephesinin güney ucunda yükselen bir çan kulesi bulunmaktadır.

Notre Dame Lourdes Katolik Kilisesi

Göztepe Semti'nde 81. sokakta yer alan kilise yapısal özelliklerini hala korumakta olup, hatta bulunduğu sokak hala halk arasında "Kilise Sokağı" adı ile anılmaktadır.

Bayraklı Saint Antoine Katolik Kilisesi

Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde 1610. 1611 ve 1641 sokakların arasında bulunan Katolik Kilisesidir. 1902 yılında kilisenin temelleri atılmış ve birinci katı tamamlanmıştır. 1902 yılında dönemin Papa Yardımcısının katıldığı bir törenle açılmıştır. Bundan sonraki dönemlerde kilise yanındaki manastır, altı sınıflı bir İtalyan okulu yapılmış ve kilisenin yanına da günümüze gelemeyen bir mezarlık eklenmiştir. Kilise dikdörtgen planlı kesme taştan ve tuğladan yapılmıştır. Üç bölümlü apsidi dışarıya doğru çıkıntılı olup, üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Kilisenin gotik üslupta ince uzun yuvarlak kemerli pencereleri bulunmaktadır. Kilisenin çan kulelerinden biri deprem sırasında yıkılmış ve günümüze yalnızca ana mekâna bitişik olan kesme taştan kulesi gelebilmiştir. Kilise 1966 yılı depreminde hasar görmüş, 1990 yılında yanındaki manastır ile birlikte onarılmıştır. 1610 Sokak 5, Bayraklı

Saint Helen Katolik Kilisesi

St. Helen Kilisesi, Karşıyaka'nın ilk Katolik Kilisesi olup, 19. yüzyılın sonlarında Karşıyaka'da yaşayan ve Don Alfonso Vallery adlı papaza bağlı olan Katolik Cemaatine tahsis edilen arsaya, Kont Nikolai Alliotti'nin desteğiyle yapılan yapı 1904 yılında tamamlanmıştır. Yapım sırasında Karşıyaka'da yaşayan Müslümanların da bağışta bulundukları bilinen kilisenin planını çizen ve yapı işini idare eden mimar, Konak Saat Kulesi'nin ve St. Polycarp Kilisesi'nin ünlü kemerini çizen Raymond Pere'dir. 1968 yılında kilisenin iç mimarisi yenilenmiş bu yapılırken de özellikle tarihi dokunun korunmasına dikkat edilmiştir. Dış cephesinde ise bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Kilisenin dış mimarisindeki usta işçilik, içinde bir sanata dönüşmektedir. Neo-gotik yapıdaki pencerelerde, Fransız aziz ve azizelerin vitrayları, duvarlarında ise Hz. İsa'nın yaşamını tasvir eden kabartmalar bulunmaktadır. Yine Azize Helen ve Aziz Konstantin'in mermer heykelleri kilisenin dört köşesine yerleştirilmiştir. Kilisenin bulunduğu sokak 'Kilise Sokak' olarak anılmaktadır. 1729 Sokak 53, Karşıyaka

Aya Fotini Kilisesi

1922 yılı büyük yangınından önce, Frenk Caddesi'nin Mahmudiye (Yaladika) adını taşıyan bölümünde bulunan Ortodoks Rum Kilisesi. 1658 yılında deniz kıyısında inşa edilen Aya Fotini, 1688 depremde yıkıldıktan sonra 1690 da yeniden yapılır. İlerleyen yıllarda Metropolit olur ve İzmir'de yaşayan Rumların sembolü haline gelir. Zamanla kıyının doldurulması sonucu içeride kalan kilisenin Hazreti İsa'nın ölüm yaşıyla bağlantılı olarak 33 metre yüksekliğinde olan çan kulesi 1856 da dikilir. İzmir'in en yüksek binası olması nedeniyle İzmir Rumlarının övünç kaynağı olan çan kulesine 1892 de büyük bir saat eklenmiştir. Bugün bu kilisenin şapeli Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin tam karşısında yer almaktadır… 1374 Sokak 24, Alsancak

Santa Maria Katolik Kilisesi

Halit Ziya Bulvarı'ndaki kilise İtalyan Katolik Kilisesi olup Franciscan rahipler görev yapmaktadır. Pasaport bölgesinde yer alan kilise, Meryem Ana'ya ithaf edilmiş olup 1689 yılında ibadete açılmıştır. 1889 yılında harap olan yapı, 1890 yılında yeniden inşa edilmiştir. Yapının dış cepheleri oldukça yalın olmasına karşın, doğudaki ana giriş cephesi özenli bir işçiliğe sahiptir. Bu cephe, enine kademeli silmelerle iki kata bölünerek, üçgen bir alınlıkla sona erdirilmiştir. Kilise, doğu-batı yönünde uzanan tek nefli bazilika plan şemasına sahiptir. Doğu tarafında iki paye ile ayrılmış, üç birimli narteks, batı tarafında ise sekiz dilimli ve merkezli fenerli kubbenin örttüğü bema mekanı yer almaktadır. Kilisenin iç mekânında İsa ve Meryem tasvirlerine yer veren panolar dışında, yoğun bir şekilde bezeme kullanılmıştır.

Saint John Babtist Kilisesi

Buca'da 81 Sokak No:23 adresinde bulunan Protestan Kilisesidir. Kilise Binası 1834 yılında Protestan Anglikan Kilisesi olarak hizmete açılmıştır. Kilise binası şapel şeklinde küçük köy kilisesi olarak yapılmıştır 1865'te.Osmanlı Padişahı Abdülaziz Hanın fermanıyla kilise binası yenilenmiştir. Ufak ölçekteki bu yapının karakteristik bir konstrüksiyonu vardır. Haçvari planın bir ucunda koro ve kilise mihrabı karşı ucunda giriş ve vestiyer, diğer uçlarda org yeri ve rahip odası, bu odanın altında merkezi ısıtma tesisatı bulunmakta, merkez holünün iç kubbesi ilginç geometriye dayalı bir ahşap konstrüksiyon sergilemektedir. Kilisenin neo-gotik pencerelerindeki sanatsal değer taşıyan renkli cam vitrayları 1961 yılında Alsancak'taki Protestan St. John Evangelist şapeline nakledilmiştir.

Saint Jean Dom Katedrali

1922 yılından önce Hıristiyan ahali tarafından kullanılan beş kilise ve bunlar tarafından işletilen okullar mevcuttu. Günümüzde Buca Semtinde halen kilise olarak mevcut olan ve kullanılan Katolik kilisesidir. DOM kilisesinin eski durumu bilinmemekle beraber genel yapısını koruduğu izlenimini vermektedir.

Saint Mary Magdalene Anglican Episcigal Kilisesi

Bornova ilçesi Gençlik caddesi numara 20 adresinde bulunan Anglikan Kilisesidir. 17. yüzyılın ilk çeyreği sonunda Levant Şirketi'nin kuruluşu ile aynı tarihte temeli atılan Büyük Anglikan Kilisesi'ne bağlı üç alt kiliseden bir tanesidir. Türkiye'de yerleşen ilk Whittall olan Charlton Whittall tarafından Bornova'da yaşayan Anglikan Topluluğu için 1857 yılında inşa edilmiştir. Bu kilise Bornova'da yaşayan büyük Anglikan topluluğu için tek ibadet yeri olmuştur.

Bornova Santa Maria Kilisesi

Bornova 80 Sokak numara 5 adresinde bulunan Katolik Kilisesidir. 1797 yılında Franciscan Mezhebi Mensupları tarafından Bizans tarzında inşa edilen yapı, 1832 yılında küçük bir restorasyon geçirmiştir.

Saint John Evangelist Kilisesi

Alsancak, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi, 49 numarada bulunan Anglikan Kilisesi, 7 Nisan 1902 tarihinde açılmıştır. İngiliz Konsolosluğu'nun da bir parçasıdır.

Saint Jean Katedrali

Alsancak Semtinde Şehit Nevres Bulvarı, numara 29 adresinde bulunan Katolik Katedralidir. Yapımına 1862 yılında başlanan kilise 1874 yılında açılmıştır. Esas Altar Papa 9. Pion'un armağanıdır. 1863'te Padişah Sultan Abdülaziz'in Katolik Kilisesi'nin inşaatında kullanılmak üzere büyük miktarda altın verdiği bilinmektedir. Halen hem Protestan hem de Katolik Cemaatler tarafından kullanılmaktadır. Türk Amerikan Derneği'nin yakınındadır.

Notre Dame De St. Holy Rosary Kilisesi

Alsancak Semti'nde, 1481 Sokak numara 8 adresinde bulunan Katolik Kilisesidir. 1850 tarihli ilk yapı 1904 yılında yıkılarak şu andaki haliyle yeniden inşa edilmiştir.DUYUR

Kendi etkinliğinizi, mekanınızı kaydolarak sisteme ekleyebilirsiniz.
Kaydol

TAKİPTE KAL

Hiçbir etkinlikten eksik kalmayın izmirguide bültenine abone olun.

İLETİŞİME GEÇ

Soru ve önerileriniz için bize yazın.
İletişime Geç